ShoWine... the best for your wine


Kupujesz od:
Showine spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Via Parigi, 8/d
46047 Porto Mantovano – MN
Numer VAT 02499050207
TEL. 0376 408127
Aby uzyskać kontakty i informacje, możesz napisać do nas na następujący adres e-mail: info@showine.it
O ile nie wskazano inaczej, ceny produktów publikowane przez Showine'a należy uwzględnić łącznie z podatkiem VAT.
Ceny produktów publikowane są co jakiś czas przez Showine'a anulować i zastąpić poprzednie i uzależnione są od faktycznej dostępności produktów.
Showine'a zastrzega sobie prawo do potwierdzenia lub modyfikacji cen produktów publikowanych na jej stronie internetowej w momencie potwierdzenia zamówienia Klienta.

Produkty nie są dostarczane na próbę. Pomimo Showine'a może udzielić informacji o właściwościach produktów, za wybór zamawianych produktów odpowiada Klient. Zdjęcia Produktów mają charakter poglądowy i niewiążący.

Wszelkie oferty specjalne promowane przez Showine'a obowiązują do wyczerpania zapasów i w każdym przypadku uzależnione są od faktycznej dostępności danych produktów Showine'a. Oferty specjalne proponowane przez Showine'a nie kumulują się. Produkty dawane jako prezent lub oferta specjalna mogą być w opakowaniach promocyjnych (przez opakowania rozumiemy pudełka, instrukcje online itp.)

Jeśli oferta specjalna promowana przez Showine'a polega na wysłaniu darmowego produktu wraz z jednym lub większą liczbą zakupionych produktów, Klientowi przysługuje ten darmowy produkt tylko wtedy, gdy Klient wyraźnie o to poprosił w przesłanym do Klienta zamówieniu Showine'a i do wyczerpania zapasów.

Nie zapewniamy żadnej pomocy ani wymiany w związku z produktami otrzymanymi bezpłatnie od firmy Showine'a.

Warunki sprzedaży

Stai acquistando da:
Showine srl
Via Parigi, 8/d
46047 Porto Mantovano - MN
P.IVA 02499050207
TEL. 0376 408127
Per contatti e informazioni puoi scriverci alla seguente e-mail: info@showine.it
Salvo ove diversamente indicato, i prezzi dei prodotti pubblicati da  Showine devono intendersi comprensivi di IVA.
I prezzi dei prodotti di volta in volta pubblicati da Showine annullano e sostituiscono i precedenti e sono subordinati alla effettiva disponibilità dei prodotti.
Showine si riserva il diritto di confermare ovvero di modificare i prezzi dei prodotti pubblicati nel proprio sito internet, al momento della conferma dell'ordine del Cliente.

I prodotti non vengono forniti in prova. Nonostante Showine possa fornire indicazioni sulle caratteristiche dei prodotti, il Cliente è responsabile della scelta dei prodotti ordinati. Le immagini dei Prodotti sono indicative e non vincolanti.

Le eventuali offerte speciali promosse da Showine sono valide fino all'esaurimento delle scorte e, in ogni caso, sono soggette alla effettiva disponibilità dei relativi prodotti in capo a Showine. Le offerte speciali proposte da Showine non sono cumulabili. I prodotti in regalo o in offerta speciale potrebbero essere in confezioni promozionali (per confezioni si intende scatole, manualistica in linea, ecc.)

Qualora un'offerta speciale promossa da  Showine preveda l'invio di un prodotto in omaggio insieme ad uno o più prodotti acquistati, il Cliente avrà diritto a tale prodotto omaggio solo se lo stesso sia stato espressamente richiesto dal Cliente nell'ordine inviato a  Showine e fino all'esaurimento delle scorte.

Nessuna assistenza o sostituzione viene fornita in relazione ad eventuali prodotti ricevuti in omaggio da Showine.

Czego szukasz?

Dołącz do naszej listy e-mailowej

ODBIERZ TERAZ

5% ZNIŻKI


PRZY PIERWSZYM ZAKUPIE!
Bądź na bieżąco!
Comiesięczne wskazówki, nowości i rabaty.